SHIBA INU

Rogelio | Macho | 720 €

SHIBA INU

Raul | Macho | Vendido

SHIBA INU

Yuli | Hembra | Vendido

* Precios sin IVA