SHIH TZU

Nico | Macho | 680 €

SHIH TZU

Lucas | Macho | 680 €

SHIH TZU

Lina | Hembra | Vendido

SHIH TZU

Thor | Macho | 980 €

* Precios sin IVA